Statisk kodeanalyse i Java

Statisk kodeanalyse er en metode til at analysere kildekoden til programmer uden at køre dem.

Det kan opdage formateringsproblemer, nul pointerderferference og andre enkle scenarier.

Så lad os hoppe ind i det.

>> Introduktion til kodekvalitetsmålinger

Et samlet overblik over nogle af de kritiske defekter, der er opdaget af statiske analyseværktøjer.

>> Java Statiske analyseværktøjer

Sådan integreres tre meget anvendte statiske analyseværktøjer med Eclipse og IntelliJ IDEA.

>> PMD

I denne hurtige artikel introducerer vi PMD - et fleksibelt og meget konfigurerbart værktøj med fokus på statisk analyse af Java-kode

>> Cobertura

Her viser vi, hvordan du bruger Cobertura til beregning af kodedækning i et Java-projekt.

>> FindBugs

Denne gang med fokus på FindBugs.

>> Jacoco

I denne artikel ser vi, hvordan man bruger JaCoCo Maven-plugin til generering af kodedækningsrapporter til Java-projekter.